Servers4Games Minecraft Servers

במיינקראפט קיימים גם כן שרתים מרובי שחקנים שבהם יכולים לשחק דרך הרשת, במסך הראשי של המשחק ישנה תגית MultiPlayer שדרכה אפשר להיכנס לשרתים בעזרת הכנסת כתובת השרת. לכל שרת מיינקראפט יש כתובת שאותו צריך לרשום בכדי להיכנס לשרת הכתובת מורכבת בד"כ ממספרים אך גם יכולה להיות מורכבת ממילים. Survival  

שרתים למיינקראפט 

הודעה: המערכת החדשה עלתה לאוויר!

1
  פעיל   git-Bukkit   212.199.119.13:25625   country
שחקנים: 0/35
הצבעות: 61
קטגוריה
Survival 
2
  פעיל   1.7.9   212.199.119.13:25725   country
שחקנים: 2/15
הצבעות: 14
קטגוריה
Survival 
3
  פעיל   1.7.4   mc.craftpimp.com  
שחקנים: 74/2014
הצבעות: 13
קטגוריה
Survival 
4
  פעיל   Spigot 1.7   skyblock.net   country
שחקנים: 205/500
הצבעות: 9
קטגוריה
Survival 
5
  פעיל   CraftBukki   mc.nomercymc.com   country
שחקנים: 55/200
הצבעות: 9
קטגוריה
Survival 
6
  פעיל   CraftBukki   mc11.fadehost.com:26111  
שחקנים: 0/50
הצבעות: 6
קטגוריה
Survival 
7
  פעיל   CraftBukki   craftmine.com   country
שחקנים: 25/225
הצבעות: 4
קטגוריה
Survival 
8
  פעיל   1.7.4   w5.lcga.me   country
שחקנים: 448/10000
הצבעות: 3
קטגוריה
Survival 
9
  פעיל   1.7.2   78.46.141.144   country
שחקנים: 75/100
הצבעות: 2
קטגוריה
Survival 
10
  פעיל   1.7.8   mc.ebox.mn   country
שחקנים: 50/100
הצבעות: 2
קטגוריה
Survival 
11
  פעיל   1.6.4   216.172.108.147   country
שחקנים: 0/20
הצבעות: 2
קטגוריה
Survival 
12
  פעיל   1.7.4   123pvp.com   country
שחקנים: 170/1000
הצבעות: 0
קטגוריה
Survival 
13
  פעיל   1.7.5   mc.mineagepvp.com   country
שחקנים: 230/450
הצבעות: 0
קטגוריה
Survival 


Server Minecraft | סרברים למיינקראפט | סרברים לקונטר | סטטוסים לפייסבוק | בדיחות |